Rug Nek Schouder massage

Langdurige klachten aan de arm, nek en of schouder komen helaas ook veel voor. Veel mensen werken thuis en hebben hun werkplek thuis niet ergonomisch ingericht. Hierdoor kunnen rug, nek / schouderklachten heel gemakkelijk ontstaan. Door effectieve massagetechnieken is het mogelijk om ontspanning te geven in de rug – nek en schouders. Hierdoor kun je klachten verlichten en voorkomen. De beweeglijkheid en soepelheid wordt beter