Contra Indicaties

Dit zijn redenen waarom je geheel(absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet gemasseerd mag worden.

 

Absolute contra indicaties

· Koorts

· Algemene infectiezieken

· Te veel pijn

· Extreme vermoeidheid en uitputting (na een grote prestatie)

· Aversie tegen massage

· Slechte algemene gezondheid

· Oedeem veroorzaakt door hart-, long- of nierfalen

· Besmettelijke huisaandoeningen

· Zwangerschap (tot 3 maanden)

· Vaataandoeningen

· Pathologie

· Trombose

 

Relatieve contra indicaties

· Open wonden

· Lokale ontstekingen

· Plaatselijke fractuur

· Spataderen ( in het te behandelen gebied)

· Hoge bloeddruk

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.